Capoeiragruppen a�?Grupo Capoeira Malungosa�? blev grundlagt i 2009. Flere hA?jtgraduerede venner forlod dengang capoeiragruppen Grupo Senzala. Blandt dem kan findes Contra Mestre Pedigree, Contra Mestre Dino, Contra Mestre Jilo, Contra Mestre Sagui, Contra Mestre Salaminho, Prof. Igor og flere. Med hjA�lp fra Mestre Amendoim og Mestre Sorriso tilbyder Grupo Capoeira Malungos undervisning i Brasilien, Danmark, Frankrig, Holland og Skotland. MA?let er at udvide Grupo Capoeira Malungos, samt forstA?elsen for den afrobrasilianske kultur. Grupo Capoeira Malungos er en af de stA?rste Capoeiragrupper i Danmark og tilbyder undervisning i A�rhus, Odense, KA?benhavn NV, Valby og NA?rrebro.

Oprindelsen af navnet “Malungos” stammer fra den store del af de afrikanske slaver, som ankom til Brasilien under slaveriet og som talte Kimbundu. De brugte udtrykket a�?Malungua�?, som refererede til enhver, der havde krydset atlanten pA? det samme skib. Udtrykket blev gradvist udvidet og brugt om andre tA�tte venner, ofte medrejsende. Capoeiragruppen Malungos bestA?r af en stor gruppe venner fra Brasilien og store dele af Europa, som alle rejser mod det samme mA?l. At udvide kompetencer og viden indenfor Capoeira og afrobrasiliansk kultur. Navnet Malungos henviser til denne rejse og A?benheden overfor nye mennesker og ideer.

PrimA�rt dannet af en stor gruppe tidligere elever af Mestre Peixinho fra Grupo Senzala i Rio de Janeiro, reprA�senterer Capoeira Malungos idag et netvA�rk af venner og capoeiristas i Brasilien og Europa.

In English:

Capoeira group “Grupo Capoeira Malungos” was founded in 2009. Several high-grade friends left the capoei group Grupo Senzala. Among them are Contra Mestre Pedigree, Contra Mestre Dino, Contra Mestre Jilo, Contra Mestre Sagui, Contra Mestre Salaminho, Prof. Igor and more.

With the help of Mestre Amendoim and Mestre Sorriso, Grupo Capoeira offers Malungo’s teaching in Brazil, Denmark, France, The Netherlands and Scotland. The goal is to expand Grupo Capoeira Malungos, as well as the understanding of the Brazilian culture.

Grupo Capoeira Malungos is one of the largest Capoeira groups in Denmark and offers education in Aarhus, Odense, Copenhagen NV, Valby, Copenhagen NA?rrebro. The origin of the name “Malungos” originates from the great part of the African slaves who arrived in Brazil during slavery and who spoke Kimbundu. They used the term “Malungu”, which referred to anyone who had crossed the Atlantic on the same ship. The term was gradually expanded and used for other close friends, often fellow travelers. The Capoei group Malungos consists of a large group of friends from Brazil and large parts of Europe, all traveling towards the same goal. To expand the skills and knowledge within Capoeira and Afrobrasilian culture. The name Malungos refers to this journey and the openness to new people and ideas. Primarily formed by a large group of former students of Mestre Peixinho from Grupo Senzala in Rio de Janeiro, Capoeira Malungos today represents a network of friends and capoeiristas in Brazil and Europe.